• De Club van 100 is een zelfstandige Stichting met een eigen bestuur. Zij is opgericht in 1998 bij notariĆ«le akte.
  • De doelstelling van de Stichting is het stimuleren en het ondersteunen van de voetbalvereniging KWIEK in het algemeen en de jeugd van KWIEK in het bijzonder.
  • De Stichting verwerft haar middelen door een jaarlijkse contributieheffing bij de leden ten bedrage van 45 euro.
  • De ondersteuning heeft geen directe betrekking op de reguliere exploitatie van de voetbalvereniging, maar heeft in principe alleen betrekking op incidentele activiteiten en/of materiele aanschaffingen.
  • Van het bestuur c.q. jeugdbestuur van de voetbalvereniging komen initiatiefvoorstellen en de daarbij behorende financiering. Als er niet voldoende dekking is kan er een verzoek bij de Stichting worden ingediend om een bijdrage te leveren zodat het voorstel alsnog kan worden gerealiseerd. Het gaat voor de Stichting dus puur om aanvullend een bijdrage in de kosten voor haar rekening te nemen.
  • Periodiek zal er voor de leden van de Club van 100 leuke en interessante activiteiten worden georganiseerd.
  • Hebt u belangstelling en bent u het eens met de doelstelling van de Stichting en wilt u graag lid worden: neem dan contact op met:

Ben Poker / 0598 390071 / e-mail: ben18poker@gmail.com

Rob Nolden / 0598 390246 / e-mail: rnhnolden@hotmail.com